И Клиентът, и Търговецът имат право да анулират поръчки, като това трябва да се случи преди стоката да бъде изпратена за получаване. При анулиране на поръчки не се дължат неустойки от никоя от двете страни, ако са спазени следните условия:

 

Клиентът има право да анулира, откаже получаването, върне или замени заявените стоки от направената поръчка, като за целта трябва преди това да се е свързал с търговеца по телефон, електронна поща или други контактни форми, посочени на сайта на фирмата.

 

Клиентът също има право да върне продуктите в 14 дневен срок. Когато стоките са с нарушен търговски вид, те не могат да бъдат върнати или заменени, поради съображения, свързани с хигиената и защитата на здравето, освен ако търговецът не реши да предложи цена за изкупуване по свое усмотрение. В този случай разходите за транспорт на стоката при връщане от клиента към търговеца са изцяло за сметка на клиента.

 

Търговецът може да използва правото си за анулиране на поръчка при:

 

  • невъзможност за доставка на стоката;
  • неплащане от страна на клиента;
  • предоставени неверни и/или непълни данни за поръчката и нейния получател; некоректно поведение от страна на клиента при предишни поръчки.

Когато има извършено плащане от страна на клиента, търговецът се задължава да възстанови платената цена по поръчката при анулиране от негова страна по банков път.